Баштина

Пребогат опус ауторских дела који је Фондацији поклонио оснивач Владимир Лабат Ровњев

Већина ауторских дела: грбова, орнаментике, икона, цртежа, плакета, значки, повеља, рељефних штитова, мачева и акустичних скулптура налазе се у изложбеном делу отвореног атељеа Фондације на Фрушкој Гори. Спој световног и духовног, прошлости и будућности, светлости и звука - скулптуре давно рађене које тек сада можемо разумети и оне нове које ће своју причу испричати неким будућим генерацијама; оне везане за прошлост, оне везане за светлост и оне везане за звук; бакорези и дуборези... песме... иконе...