О знаку фондације

Знак Фондације је округлог облика, оивичен златно жутим ореолом са осамнаест белих бисера, са или без назива Фондације у доњем делу ореола, а у средишту знака, на подлози (штиту) пурпурне боје,  налази се сребрно бели двоглави орао који је подигнутих крила, гледа ка небу и изнад глава има две златне круне од љиљана, а на грудима златно зелени округли штит са крстом у преплету (крст буђења).

 

Фондација има и логотип који садржи елементе знака Фондације.

 

Симбол је поникао из историјске религијске културне и метафизичке позадине и открива суштински део оног што треба разумети. Он омогућава опажање основних односа између наизглед различитих форми и појава. Симболи морају бити обликовани у складу са традицијом, правилима хералдике и ликовног језика а у случају животиња (орла) и орнитолошким правилима. Значења која они носе у себи неопходно се морају јасно изразити и поштовати у оквирима културне средине у којој настају и у оквиру намере у којој суделују. Употреба одређених симбола њихових међусобних веза и односа као и појединачно значење елемената дају изворне одговоре у којима препознајемо заветни симбол из наше традиције.
Знак Фондације ВРЛ
Знак Фондације ВРЛ има облик округлог штита који на свом ободу има жути прстен (ореол) на коме се налази осамнаест бисера, а у доњем делу великим словима може да буде исписан текст ћирилицом „ФОНДАЦИЈА ВРЛ”. Текст је у пурпурној боји оивичен белом оквирном линијом. У средини се налази двоглави орао сребрне боје који у једној канџи држи ловорову гранчицу а у другој канџи држи храстову гранчицу, канџе су златно-жуте боје. На грудима двоглавог орла, налази се крст у преплету (ланчани крст, детелинаст крст, крст буђења, код нас се налази у манастиру Жича и у Хиландару). Крст је беле боје оивичен тамно љубичастом линијом, а подлога му је тамно зелена просветљена жутом бојом по средини а оивичен је жуто златним прстеном као на ореолу штита. Изнад глава двоглавог орла се налазе две круне од перунике жуто-златне боје. Подлога целог штита (грба) је прурпуне боје са просветљењем у средини.
Бисери
Симбол су лунарне моћи вода, божанска есенција велике мајке, женски је принцип океана и материнства, симболизује плодност, чистоту, девичанство, савршенство а такође означава развој и сазревање човека у потрази за просветљењем. У хришћанству је бисер: реч божија, крштење, цењено зрно истине због којег човек мора да зарони у воде крштења и сукоби се са опасностима и победи их. У знаку Фондације ВРЛ има двојаку улогу поред већ изреченог. Прво, подсећа на небески свод, а бисери су звездано небо на том своду. Друго, кад у грбу нема текста онда је на прстену осамнаест бисера у кругу, а тада то подсећа на коласту аздију (огртач великодостојника који је био покривен са двоглавим орловима у кругу, а на ободу сваког круга са орловима били су бисери). Овакво решење грба без текста употребљаваће се за потребе спољног маркетинга.
Кружни штит
Кружни штит грба са прстеном (ореолом) је симбол заштите, очувања и одбране, по предању заштитничка моћ, често као аниконични (без лика) приказ божанства и јунака. Атрибут је персонификоване чедности – чистоте у врлинама. Боја штита је пурпурна оивичена златним прстеном. Пурпурна боја (магента или гримиз) представља краљевско достојанство, царску духовну моћ, боја је поноса, правде, умерености и истине. Кроз нашу историју најчешће је коришћена у сакралним просторима, црквено ритуалном животу, на краљевским огртачима, одликовањима итд. Златна боја прстена око штита је боја сунца, божанске моћи, највише вредности. У многим предањима разних култура злато је боја највишег, најсветлијег, најтрајнијег, симбол је бесконачног живота, истине, бесмртности, ватре, светлости и чистоте.
Ланчани крст у преплету – плетеница
Општи појам крста везан је за универзални симбол Васељене и потиче из најстаријих цивилизација планете. Средиште је света, тачка у којој настаје комуникација неба и Земље, васељенска је оса. Вертикална оса крста означава небеску, духовну, интелектуалну и мушку снагу, а хоризонтална оса је земаљска, рационална, пасивно женска снага. Крст је хармонија означава силазак бога међу људе. Крст у кругу је покретачка снага, точак је промене и среће. Средише крста су Земља и човек које покрећу божанске силе. Симбол крста (као у грбу) је приказ ланчане повезаности карктеристичних божанских атрибута тројства у хармонично нераскидиву крстасту структуру на планети земљи. Молитвена је покретачка снага бића. Налазимо га у манастиру Жичи и Хиландару, где је главни орнамент на највећем звону, и представља крупну кружну композицију понављања око звона. Симбол је добре комуникације са Светом Тројцом у смислу стварања, као и надградње и заштите од рушилачког дејства.
Плетеница је у нашој традицији врло чест украс на скоро свим отворима сакралних објеката тј. манастира (прозори и врата). У том смислу плетеница уобличава поглед кроз (прозор или врата) тренутног дешавања. Плетеница иначе симболизује повезаност, међузависност као својство сваког односа. Представља континуитету сједињавању, судбински завет и неизбежност.
Двоглави орао
Двоглави орао је традиционална света птица код многих народа, најмање 15000 година уназад. У Србији као црвени двоглави орао (Минхенски псалтир) јавља се веома рано, а око 12. века постаје и породични грб династије Немањића. Иначе двоглави орао представља световну и небеску власт, окренут истоку и западу. Означава небеско и земаљско уопште, свезнање и двогубу моћ. Све стилизације орлова у периоду Неманићке династије углавном су цртачки поједностављено изведене. Зато су у овом двоглавом орлу (на печату и грбу) испоштовани сви принципи хералдичког, ликовног и орнитолошког садржаја. У тешким временима српског народа увек је двоглави орао са подигнуто раширеним крилима био симбол војско-вође и мироносца. Што је у таквом облику лредстављао психофизичку будност и спремност народа у име хришћанства на одбрану традиције и слободе. Такав се јавља на грбовима Цара Душана, Цара Лазара, Бранковића, на печатима Карађорђа итд. Кад две главе орла око врата имају карику то је симболична нераскидива веза духовног и материјалног са црквено-духовним вредностима. Ако су му изнад главе две круне (од љиљана или перунике) то је тада спој царства небеског и земаљског јер се двоглави орао иначе сматра персонификацијом Христа на земљи. У просторима светих гора (Синајске и Атонске – Хиландара и других манастира) вију се заставе са двоглавим орловима што несумњиво показује да је двоглави орао на свим светим горама заштитник Богородице, па је и овде у просторима Свете Фрушке Горе заштитник пресвете Богородице Тројеручице, Игуманије, Мајке и Заштитнице и Епархије сремске као и Фрушкогорске Богородице.
Храстово и ловорово лишће
Зелени листови симболизују плодност, раст, оживљавање и обнову. Ловор (лаурус обилис), лист који означава тријумф, победу, као зимзелен, вечност, бесмртност, сазревање у знању, уједно значи мир после победе. Храст, храстово лишће и употреба храста, односно храстовог лишћа задире у далеку прошлост и потиче из паганских веровања која су присутна и данас али у мало измењеном облику. Код Словена храст је свето дрво, дрво богова. У њему пребива бог Перун (Илија Громовник), а по предању то доказује чињеница да се код сваке непогоде Перун враћа у храст (гром удара далеко чешће у храст него у друго дрво). Остатак те традиције код Срба је бадњак који значи поновно рађање, живот, срећу и благостање, а не сме се другачије уништити него само ватром (као од грома). Иначе, храст и храстово лишће симболизује снагу, заштиту од зла, трајност, храброст, стаменост. Означава човека, мушкост, људско тело, односно, мушки принцип, дрво живота.
Нумеролошка значења у конструкцији грба
Многе културе и традиције дају нумерологији велику важност и значај па је временом од тога створен наук о бројевима. Без обзира колико веровали у овакав систем вредновања, размишљање на овом нивоу не може ништа покварити, а може допринети укупном схватању неухватљивог и недефинисаног појма среће, који је у народу врло присутан. Кратка објашњења о бројевима који се на неки начин стамостално или у комбинацијама (збир, умножак) јављају у знаку и конструкцији Фондације ВРЛ даће вероватно позитиван психолошки ефекат у разумевању ове материје.
Читањем бројева исказаних кроз бројнст разних чинилаца грба, добијамо бројеве: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10. На пример орао са подигнутим крилима 9+9 великих пера у крилима плус 7 великих пера у репу је једнако 25, а то је 2+5 = 7. Поглед орла је на горе под углом од 7°, са две главе и репом од седам пера, чини збир 3*7=21,а то је 2+1=3, 18 бисера 1+8=9 итд.
2 – Дуалност, човекова дуална природа, по Хришћанству божанско и људско, равнотежа, стабилност, двострука снага, теорија и пракса, мудрост и метод, итд.
3 – По Арисотелу тријада је број целине, пошто садржи почетак, средину и крај. Моћ броја три је универзална и представља тројну природу Света. Рођење, живот, смрт. Затим прошлост, садашњост и будућност итд. Главни симбол броја три је троугао.
5 – Многостраност, покретачка снага, медитација (созерцање), број је човека, који испружених ногу и руку гради петоугао, а петоугао са кругом има заједничку симболику савршенства и моћи. Петокрака звезда попут пентаграма приказује интегралну индивидуалност, духовно стремљење и образовање, када је окренута на више. Окренута на ниже звезда је симбол вештичлука и црне магије. По Хришћанству пет тачака је на крсту, пет чула, пет рана Христових, пет прстију итд.
7 – Број седам, макрокозма. С небесима и душом као бројем три и са земљом и телом као бројем четири, први је број који садржи световно и духовно савршенство, безбедност, свеукупност, изобиље, сигурност, заштиту и исијавање енергије.
8 – Као седам плус један је број октаве и нови почетак. Осам ветрова и међуправаца у простору. Даље симболизује ускрснуће, благодет, савршен ритам и акумулацију енергије. Осмоугао је почетак преображаја квадрата у круг и обратно. По Хришћанству је регенерација и поновно рађање. Крстионицса је обично осмоугаона, као симбол места регенерације.
9 – Небесни и анђеоски број, земаљски рај. Девет је сачињно од свемоћног броја три пута три, тј. трострука тријада, довршеност, испуњење, инте-лигенција, истина, почетак и крај и целина.
10 – Број васељене, садржи све бројеве, број је довршења и повратна у исходиште, савршени број. Симболизује божанственост и свеобухватност 1+2+3+4=10. 1 је тачка, број два је дужина, број три је равна површина (троугао), број четири запремина или простор.
Аутор знака Фондација ВРЛ
вајар Владимир Лабат Ровњев

У много већем обиму, садржај овог текста налази се у објашњењима студије
војних симбола које је радио исти аутор у коауторству са архитектом Мирком Стојнићем