Циљеви Фондације

Развој и сазревање креативне свести генетског наследног потенцијала код појединаца и група;

Проналажење талената код деце, нарочито код деце са посебним потребама, и помоћ таквим појединцима у њиховом развоју и сазревању;

Спознаја и очување традиције и њена употребна вредност у свакодневном животу;

Очување и брига о употреби и развоју делатности дарованог простора (уметнички атеље, изложена дела и др);

Развој српске традиције и очување светиња на простору Фрушке Горе;

Промоција културних вредности кроз све видове уметничког стваралаштва;

Заштита природе, ваздуха, воде, земље и свега другог што чини еколошки здраву животну средину.