Baština fondacija 03/03/2023

Baština

preplet2

Prebogat opus autorskih dela koji je Fondaciji poklonio osnivač Vladimir Labat Rovnjev

Većina autorskih dela: grbova, ornamentike, ikona, crteža, plaketa, znački, povelja, reljefnih štitova, mačeva i akustičnih skulptura nalaze se u izložbenom delu otvorenog ateljea Fondacije na Fruškoj Gori. Spoj svetovnog i duhovnog, prošlosti i budućnosti, svetlosti i zvuka – skulpture davno rađene koje tek sada možemo razumeti i one nove koje će svoju priču ispričati nekim budućim generacijama; one vezane za prošlost, one vezane za svetlost i one vezane za zvuk; bakorezi i duborezi… pesme… ikone…