Liturgije fondacija 20/03/2023

Liturgije

preplet2

Fondacija VRL već dugi niz godina u crkvi Svetog apostola Pavla u Petrovaradinu, organizuje i podržava 5 liturgija godišnje posvećene Svetom Naumu Ohridskom (05. januar), Svetom Serafimu Sarovskom (15. januar), Svetom Jovanu Šangajskom (02. juli), Svetom Nektariju Eginskom (22. novembar) i Vavedenje Presvete Bogorodice posvećena Fruškogorskoj Bogorodici (04. decembar).